بازی مدیریت یک پادشاهی است

سرگرم کننده را برای مدیریت انگلستان، ساخت خانه ها، مدارس، مغازه ها ...

گروه شاهد بود.

  • : همه با ماوس ایفا کرده است.

همه بازی ها
بازی-مدیریت-یک-پادشاهی-است
84% عاشق این بازی