Игра Жетва злато парички

Помош слуга на заузда да се опорави неплатени даноци на луѓето на царството.

Контроли.

  • или.: Затропа на луѓето и објектите за враќање на пари.

Сите игри
Игра-Жетва-злато-парички
75% сакам оваа игра