Најт игра

Водич витез во лавиринт, така што тој може да го спаси принцеза.

Контроли.

  • : Поместете го витез.

Сите игри
Најт-игра
80% сакам оваа игра