Стартување на катапулт

Користете катапулт да се уништи замокот.

Контроли.

  • : Целта и фотографирајте.

Сите игри
Стартување-на-катапулт
70% сакам оваа игра