Кула за одбрана игра со витези

Место одбранбените кули по должината на патот за да се спречи на витешкиот ред поминеме на другата страна.

Контроли.

  • : Изберете и место кули.

Сите игри
Кула-за-одбрана-игра-со-витези
80% сакам оваа игра