Canon lojë Boulet

Qëllimi i lojës është që të shkatërrojë kështjellën e përdorur gjyle.

Kontrollet.

  • : Qëllimi dhe hedhin.

Të gjitha lojrat
Canon-loje-boulet
100% love këtë lojë