விளையாட்டு கவண் துவக்கவும்

பிரமிடு மற்றும் ஸ்கோர் புள்ளிகள் அழிக்க கவண் பயன்படுத்த.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : கவண் தொடங்கு.

அனைத்து விளையாட்டு
விளையாட்டு-கவண்-துவக்கவும்
88% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்