మధ్య యుగాలలో శోధన ఆట

మీరు వస్తువుల జాబితాను కనుగొనేందుకు కలిగి, అప్పుడు గమనించిన క్యాచ్ క్లిక్ చేయండి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : వస్తువులు తిరిగి పొందండి.

అన్ని ఆట
మధ్య-యుగాలలో-శోధన-ఆట
75% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను