การต่อสู้ของกษัตริย์

ที่คุณจะใช้สีฟ้ากษัตริย์และคุณต้องทำลายเรือของกษัตริย์สีแดงจะชนะ

ควบคุม

  • : เล็งและยิงด้วยปืน

เกมทั้งหมด
การต่อสู้ของกษัตริย์
100% รักเกมนี้