เกมชาวบ้าน

เล่นเป็นหมู่บ้านและเดินเล่นผ่านหมู่บ้านในการดำเนินการต่างๆ

ควบคุม

  • : การพูดคุยกับชาวบ้าน
  • : ย้าย

เกมทั้งหมด
ชาวบ้านเกม
50% รักเกมนี้