เกมเขาวงกตในปราสาทที่มี Chavalier

อัศวินจะหายไปในปราสาทยุคกลางขนาดใหญ่นี้ช่วยเขาหาทางออก

ควบคุม

  • : หมอบ
  • และ: ย้าย
  • : ไป (Q และ A) และที่อยู่ (S)

เกมทั้งหมด
เกมเขาวงกตในปราสาทที่มี-chavalier
82% รักเกมนี้