คุ้มครองปราสาทเกม

มีเป้าหมายที่จะปกป้องปราสาทจากการโจมตี
เพื่อขับไล่ศัตรูของคุณที่คุณจำเป็นต้องสร้างหน่วยต่อสู้ แต่ยังสร้างอาคารป้องกัน

ควบคุม

  • : สร้างหน่วยและสร้างอาคารป้องกัน

เกมทั้งหมด
เกมป้องกันปราสาท
81% รักเกมนี้