เกมการก่อสร้างสะพาน (Cargo Bridge)

ช่วยให้ตัวละครที่จะสร้างสะพานไปเก็บเหรียญทอง
เริ่มตระหนักถึงการออกแบบสะพาน (แท็บออกแบบ) แล้วลองทดสอบความน่าเชื่อถือ

ควบคุม

  • : การก่อสร้างสะพาน

เกมทั้งหมด
การสร้างเกมสะพานสะพานสินค้า
84% รักเกมนี้