โจมตีเกมยุค

จุดมุ่งหมายของเกมคือง่ายคุณจะต้องฆ่าศัตรูของคุณทั้งหมด

ควบคุม

  • : ย้ายและการโจมตี

เกมทั้งหมด
การโจมตีเกมยุค
100% รักเกมนี้