ห้องพักเกมยุคหนี

ช่วยตัวเองวัตถุรอบ ๆ ตัวคุณที่จะได้รับอยู่ห่างจากปราสาทยุคกลาง

ควบคุม

  • : ย้ายเข้ามาในห้องและรับวัตถุ

เกมทั้งหมด
ห้องเล่นเกมยุคหนี
80% รักเกมนี้