เกมยิงในปราสาท (Smash ยุค)

ใช้เมาส์จะใช้เวลาในปราสาทเพื่อฆ่าศัตรูของคุณ
โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์!

เกมทั้งหมด
นักกีฬาเมื่อทุบปราสาทยุคกลาง
100% รักเกมนี้