เกม Canon Boulet

จุดมุ่งหมายของเกมคือการทำลายปราสาทใช้กระสุน

ควบคุม

  • : AIM และโยน

เกมทั้งหมด
ลูกกระสุนปืนใหญ่เกม
100% รักเกมนี้