เกม RPG กลยุทธ์ / ยุค

เอาหัวของกองทัพและพิชิตอาณาจักรเพื่อนบ้าน
ติดกลยุทธ์การต่อสู้และการจัดการราชอาณาจักรของคุณในหมวดหมู่เดียวนี้ที่ทุ่มเทให้กับเกมของกลยุทธ์การจัดการและ RPG