เกมการบริหารอาณาจักร

สนุกกับการจัดการราชอาณาจักรสร้างบ้าน, โรงเรียน, ร้านค้า, ...

ควบคุม

  • : เล่นทั้งหมดด้วยเมาส์

เกมทั้งหมด
การจัดการอาณาจักรเกม
83% รักเกมนี้