Canon Boulet trò chơi

Mục đích của trò chơi là để tiêu diệt các lâu đài bằng cách sử dụng đạn súng thần công.

Điều khiển.

  • : Mục tiêu và ném.

Tất cả trò chơi
Canon-boulet-tro-choi
100% yêu thích trò chơi