Khởi động Catapult trò chơi

Sử dụng súng cao su để tiêu diệt các kim tự tháp và điểm số điểm.

Điều khiển.

  • : Khởi động catapult.

Tất cả trò chơi
Khởi-động-catapult-trò-chơi
88% yêu thích trò chơi