Khởi động trò chơi và sự phá hoại

Sử dụng súng cao su để tiêu diệt các kim tự tháp và giết tất cả các người cư ngụ.

Điều khiển.

  • : Khởi động catapult.

Tất cả trò chơi
Khởi-động-trò-chơi-và-sự-phá-hoại
62% yêu thích trò chơi