Quản lý trò chơi một vương quốc

Thú vị để quản lý một vương quốc, xây dựng nhà ở, trường học, cửa hàng ...

Điều khiển.

  • : Tất cả chơi với con chuột.

Tất cả trò chơi
Quan-ly-tro-choi-mot-vuong-quoc
83% yêu thích trò chơi