Medieval Sniper trò chơi

Trong trò chơi này được thiết lập trong thời Trung cổ, bạn chơi như bắn tỉa.
Hoàn thành nhiệm vụ khác nhau để thăng tiến trong trò chơi

Điều khiển.

  • : Mục tiêu và bắn.

Tất cả trò chơi
Medieval-sniper-tro-choi
100% yêu thích trò chơi