Tấn công trò chơi Medieval

Mục đích của trò chơi là đơn giản, bạn phải giết tất cả kẻ thù của bạn.

Điều khiển.

  • : Di chuyển và tấn công.

Tất cả trò chơi
Tan-cong-tro-choi-medieval
100% yêu thích trò chơi